Voorwaarden

Wilt u weten wat onze algemene voorwaarden zijn?

Dan kan u deze hier downloaden.

Wij willen u even extra wijzen op de volgende voorwaarde voor het leveren van een energielabel:

Gegevens van het gebouw worden in een monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan het gebouw. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien dit voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot dit gebouw, dan wordt het energielabel verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde energielabels.

In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database www.ep-online.nl.

Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.

Is uw vraag niet beantwoord?

Neem contact met ons op om uw vraag te stellen.