Plan ontwikkeling

Nieuwbouw of verbouw organiseren lijkt soms zo eenvoudig, maar is vaak een complex en arbeidsintensief proces waarbij veel partijen en disciplines betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeente, aannemer, installateur, constructeur, architect, enzovoorts. Lans Bouwadvies uit Noordwijkerhout kan uw plannen helder op een rijtje zetten nog voordat er contracten worden aangegaan.

Dit doen wij door u:

 • Te helpen bij het opstellen van een goed programma van eisen (PVE).
 • Een 3D schetsontwerp te maken op basis van het PVE.
 • Het verzorgen van de bouwaanvraag, constructie- en werktekeningen met technische omschrijving.
 • Het selecteren van de aannemer(s) en beoordelen van offertes.

Ontwerpen en bouwtekeningen

U bent in het bezit van een woning of gaat binnenkort verhuizen en wil de woning verbouwen, energiezuinig maken of een ‘nul op de meter woning’ bouwen. Soms heeft u daar al een goed idee over maar wilt u goed afwegen wat alle mogelijkheden en consequenties zijn, in dat geval kunnen wij u van dienst zijn.

Wij kunnen u adviseren over de diverse mogelijkheden van uw woning of bouwplan van bijvoorbeeld:

 • Het wijzigen van de indeling van uw woning.
 • Aanbouwen van een woonkamer, serre, veranda, keuken, garage etc.
 • Uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
 • Aanpassen en inregelen van energiezuinige installaties.
 • Opstellen van meerjaren-onderhoudsplan.

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht is het toezien op de kwaliteit van uitvoering volgens de gemaakte afspraken. Regelmatig toezicht houden tijdens de uitvoering is daarom erg belangrijk voor de planning, het budget en het voorkomen van bouwfouten.

Lans Bouwadvies uit Noordwijkerhout is ervaren en kan de opdrachtgever vertegenwoordigen tijdens de bouw en voert daarbij diverse taken uit.

Wat kunnen taken van de opzichter zijn?
 • controle van het tekenwerk.
 • toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering.
 • bewaken of het werk volgens bestek en tekening wordt uitgevoerd.
 • voeren van bouwadministratie.
 • keuren van materialen en bouwproducten.
 • bewaking  van planning en budget.
 • signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerk.
 • houden van bouwbesprekingen met alle betrokken partijen.
 • verzamelen van gegevens voor revisietekeningen.
 • verzorgen van de eindoplevering.

Opleveringskeuring

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt vindt aan het einde van het bouwproces een opleveringskeuring plaats. Dit is het moment waarop alle (visuele) tekortkomingen aan de woning moeten worden genoteerd. U kunt ons hierbij als onafhankelijke deskundige inschakelen. De geconstateerde gebreken worden opgenomen in het verslag van de oplevering. De bouwer is verplicht de waargenomen tekortkomingen te verhelpen binnen de overeengekomen tijd.

Is uw vraag niet beantwoord?

Neem contact met ons op om uw vraag te stellen.

Rob geeft advies

Rob geeft advies

Met meer dan 30 jaar ervaring in de bouw hebben wij een goed inzicht in bouwprocessen.

Wij bedenken creatieve oplossingen, met aandacht voor details, welke zijn afgestemd op de wensen van onze opdrachtgever. Wij zijn bij uitstek uw partner wanneer u wilt verbouwen of een energiezuinige woning wilt bouwen.